Dolce & Gabbana at ION Orchard (2015)

Dolce & Gabbana at ION Orchard (2009)

Dolce & Gabbana at Marina Bay Sands (2019)

Dolce & Gabbana at Marina Bay Sands (2014)

Dolce Gabbana Men Store at HCMC

Dolce Gabbana Ladies Store at HCMC

Dolce & Gabbana at Hanoi, Vietnam

Dolce & Gabbana at Icon Siam, Bangkok

Dolce & Gabbana at Siam Paragon